കൂട്ടുകാരേ, എനിയ്ക്ക് വായനയിലൂടെയും, ചുറ്റുപാടുകളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും, കേട്ടറിവുകളിലൂടേയും മറ്റും കിട്ടിയ വളരെ പരിമിതമായ അറിവുകളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാര്‍, കമന്റിലൂടെയും മറ്റും അവരുടെ അറിവുകള്‍ ദയവായി ഇവിടെ പങ്കു വയ്ക്കുമല്ലോ... അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും കൂടി ഈ സമ്പാദ്യപ്പെട്ടി സമ്പന്നമാക്കാം...നന്ദി....

Sunday, September 18, 2011

ഐ ആം എ കോംപ്ലാൻ ബോയ്......

തൂങ്ങും സ്വാമി.......


മലയാളത്തിലെ പരസ്യം കിട്ടിയില്ല, ക്ഷമിക്കണേ...കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ചേർക്കാം....

Thursday, September 1, 2011

മുതല           കരയിലും വെള്ളത്തിലും ആയി ജീവിക്കുന്ന ജീവിയാണ് മുതല. ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചടിയിലേറെ വളരുന്ന ഇവയ്ക്ക് എഴുപത് വർഷത്തോളം ആയുസുമുണ്ട്. പുഴയുടെ കരയിലുള്ള മണലിൽ ഒറ്റത്തവണ മുപ്പത്തഞ്ചോളം മുട്ടയിട്ട് മൂന്നുമാസം കൊണ്ട് വിരിയിച്ചെടുക്കുന്ന ഇവ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തം വായിൽ എടുത്താണ് ആദ്യമായി വെള്ളത്തിലിറക്കുന്നത്. ഇരയെപ്പിടിച്ച്, വെള്ളത്തിനടിയിൽ വച്ചും ഭക്ഷിക്കാൻ ഇവന് കഴിയും. മാംസഭുക്കുകളായ ഇവയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് പല്ലുകൾ ഉണ്ട്. ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈ പല്ലുകൾ പൊഴിയുകയും പുതിയവ കിളിർക്കുകയും ചെയ്യും.മുതലക്കണ്ണീർ
      മുതലയുടെ വായുടെ തൊട്ടടുത്താണ് അവയുടെ കണ്ണുകൾ. വായ നന്നായി തുറക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകളിൽ മർദ്ദമേറുകയും കണ്ണീർ വരികയും ചെയ്യും. ചില സമയത്ത് ഇളം ചൂടിൽ വെറുതേ വായ നന്നായി തുറന്ന് മുതലകൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ..... ഇരകളെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്താനും വിയർപ്പ് പുറം തള്ളാനുമാണിത്. അപ്പോഴും അവയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ പൊഴിയുന്നുണ്ടാവും.
യാതൊരു മനഃപ്രയാസമോ സങ്കടമോ ഇല്ലാതെ കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മുതലക്കണ്ണീർ എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇനി നമുക്ക് ഇവന്റെ വീഡിയോ കാണാം...
ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലോ....